Jak przygotować kociołek żeliwny do użytkowania?

Wszystkie naczynia wykonane z żeliwa np. kociołek żeliwny, wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Trzeba w ich przypadku wykonywać odpowiednie procedury przed, w trakcie oraz po użyciu.

Co zrobić z nowym kociołkiem żeliwnym?

Nowy kociołek wymaga odpowiedniego przygotowania do użytkowania. Kluczem do sukcesu jest wypalenie naczynia. Można tego dokonać na kilka sposobów. Wcześniej warto wnętrze kociołka wymyć przy pomocy wody z dodatkiem piasku. Po wysuszeniu można już przystąpić do właściwego wypalania. W tym celu do naczynia wlewa się olej roślinny i ustawia kocioł nad paleniskiem. Olej doskonale przepala wszystkie syntetyczne dodatki. Cały proces trwa około 40 minut.

Pielęgnacja kotła z żeliwa

Kociołek wykonany z żeliwa zawsze myje się czystą wodą z dodatkiem piasku. Podczas szorowania można usunąć cały osad znajdujący się w jego wnętrzu. W tym przypadku nie wolno korzystać z żadnych środków chemicznych. Suche naczynia można dodatkowo zakonserwować smalcem czy olejem roślinnym, także od zewnątrz. To bardzo ważny proces, zwłaszcza jeśli kociołek ma być przed dłuższy okres czasu nieużytkowany. Dzięki temu naczynie nie ulegnie zniszczeniu na skutek korozji itd. i będzie go można jeszcze wiele razy wykorzystywać.

Comments are closed.