Zobacz jak zrobić własną nalewkę czyli jak działa destylator

Destylator to urządzenie, którego używa się do oczyszczenia substancji. Polega to na oddzieleniu substancji lotnych od tych mniej lotnych, albo do rozdzielenia mieszaniny kilku cieczy. Nieczystości znajdujące się w destylowanej cieczy opadają na dno poprzez specjalne zewnętrzne moduły. Wydobywająca się ciecz, już bezpośrednio z destylatora jest bardzo czysta.

Destylator składa się z dwóch części. Pierwsza to zbiornik, w którym podgrzewany jest płyn, druga część to chłodnica, w której skraplają się opary. Para wodna wytwarzana jest w zbiorniku, w którym zamontowane są dwie rurki. Jedna z nich sięga do dna i służy do zapobiegania wciąganiu zawartości kolby destylacyjnej do kociołka, natomiast druga łączy się z tą kolbą poprzez rurkę, która sięga jej do dna. Kolba destylacyjna zamontowana jest ukośnie, dzięki temu ciecz nie przedostaje się z kolby do chłodnicy. przewód gumowy, który łączy kociołek z nasadka powinien być jak najkrótszy, ponieważ dzięki temu para nie ulega po drodze kondensacji. Po zakończeniu destylacji trzeba najpierw zdjąć ściskacz z wentyla, a potem odłączyć grzanie.

Destylacje prowadzi się do momentu, kiedy skrapla się tylko czysta woda. Do destylacji należy używać tylko sprawdzonego i dopasowanego termometru, a ciecz w kolbie należy zabezpieczyć przed przegrzaniem. Destylator powinien być dobrany wielkością do ilości substancji, ponieważ użycie zbyt dużej aparatury przyniesie straty.