Barwniki spożywcze w proszku naturalne i syntetyczne

Nadawanie nowych barw pokarmom towarzyszy sztuce kulinarnej od wielu setek lat. Dzięki takim działaniom jedzenie staje się bardziej atrakcyjne wizualne, a co za tym idzie chętniej spożywane.
Aby osiągnąć taki efekt, wykorzystuje się barwniki spożywcze w proszku, które mogą być pochodzenia naturalnego lub syntetycznego.

Barwniki spożywcze naturalne

Zdecydowanie najlepszymi na rynku barwnikami spożywczymi w proszku są te, które uzyskiwane są z całkowicie naturalnych źródeł. Mogą one by pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, a nawet pochodzić z różnego rodzaju minerałów.
Barwniki tego typu są niezwykle pożądanym składnikiem wielu potraw, ponieważ charakteryzują się ogromną odpornością na działanie wysokiej temperatury, dzięki temu pochodzące z nich barwy są niezwykle intensywne i nie blakną podczas obróbki cieplnej.
Tego typu barwniki mają też niestety sporą wadę, która wyklucza ich stosowanie we wszystkich potrawach i produktach. Chodzi tu oczywiście o stosunkowo wysoką cenę.

Barwniki spożywcze syntetyczne

Drugim rodzajem stosowanych powszechnie w żywności barwników są te pochodzenia syntetycznego. Ich źródłem nie są naturalne produkty, lecz właściwości metali. Często spotyka się barwniki z węglanu wapnia, wodorotlenku żelaza, a nawet ze srebra lub złota.
Są one znacznie tańsze niż te naturalne, lecz jednocześnie o wiele mniej trwałe i odporne na obórkę cieplną, jednak nadal na zadowalającym poziomie.
Wiele się mówi, że barwniki tego typu mogą powodować zagrożenia dla zdrowia osób je spożywających, jednak jest to niczym niepotwierdzony mit, dlatego bez obaw można je spożywać.

Comments are closed.